Select Page

Vacancies

Produksjons leder (NORWAY)

På grunn av vekst og økende oppdragsmengde søker vi etter en erfaren og fleksibel Produksjons leder.

Erfaring:

  • Erfaring med arbeidsledelse og planlegging.
  • Erfaring fra verksted drift og prosjekt leveranser.

Kompetanse:

  • Fagbrev innen relevant(e) fag.
  • Førerkort klasse B.
  • Gode kommunikasjonsevner skriftlig/muntlig på norsk og engelsk.
  • Gode kunnskaper i bruk av PC og tilhørende programvare.
  • Tegning/dokumentasjons forståelse.

Arbeidsoppgaver

  • Lede og organisere det daglige arbeidet i verksted.
  • Samarbeide med leverandører i forbindelse med behov og leveranser til produksjon og prosjekt.
  • Støtte andre avdelinger i bedriften med ressurser og kompetanse ved behov.

HVORDAN SØKE?

Søknadsfrist: Snarest.

Send kortfattet søknad med CV på e-post til: jobb@jbgroup.no

JB Well Solutions is a supplier of equipment and services for the well service and offshore industry with special focus on equipment used in Hazardous area.

JB Well Solutions have extensive experience and expertise in electrical, automation, diesel and electric powered equipment as well as hydraulic and pneumatic systems.